KONGSBERG, RTX og Norge inngår samarbeidsavtale for å videreutvikle luftvernsystemet NASAMS

Forsvarsdepartementet kunngjorde i dag at det er inngått en ny samarbeidsavtale mellom Norge, Kongsberg Defence & Aerospace og Raytheon om videre utvikling av NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System). Avtalen, som ble undertegnet i den norske ambassadørens residens i Washington D.C. tidligere i oktober, vil legge grunnlaget for ytterligere å styrke NASAMS’ allerede robuste og stridsprøvede egenskaper og enestående markedsposisjon.

– Vi trenger å styrke og bygge videre ut luftvernet for å bedre kunne beskytte sivile og militære mål mot angrep fra luften. Krigen i Ukraina har synliggjort hvor avgjørende luftvern er i krig. Den samarbeidsavtalen vi nå har undertegnet med norske KONGSBERG og amerikanske Raytheon legger grunnlaget for å videreutvikle det stridsprøvede luftvernsystemet NASAMS mot framtidas trusler, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. 

NASAMS er en svært fleksibel og tilpasningsdyktig luftvernløsning med middels rekkevidde, utviklet og produsert i fellesskap mellom Raytheon og Kongsberg Defence & Aerospace i tett samarbeid med den norske forsvarssektoren. Den nye samarbeidsavtalen bygger på flere tiår med erfaring, industrielt samarbeid og betydelige investeringer gjort av de tre partene, og legger grunnlaget for konkrete prosjekter som vil sørge for at NASAMS evner å møte nye og komplekse lufttrusler.

– Vi ser frem til å fortsette det vellykkede treveissamarbeidet mellom KONGSBERG, Raytheon og Forsvarsdepartementet for å forbedre NASAMS ytterligere med mobiliteten og operasjonsfleksibiliteten som kreves for å beskytte mennesker og kritiske eiendeler i fremtiden, sier Kjetil Reiten Myhra, divisjonsdirektør for Integrated Defence Systems ved Kongsberg Defence & Aerospace. 

– I dag markerer vi en viktig milepæl i å sementere NASAMS' arv som verdens ledende mellomdistanse luftforsvarssystem, sier Tom Laliberty, president for Land & Air Defence Systems i Raytheon. – Vi vil fortsette å investere i utviklingen av NASAMS for å støtte det norske forsvaret og våre allierte rundt om i verden.

Fremtidige anskaffelser av NASAMS
Regjeringen planlegger å legge frem to luftvernprosjekter til Stortinget for godkjenning i kommende proposisjon om endringer i statsbudsjettet 2023 under Forsvarsdepartementet i høst. Dette er Prosjekt 7821 som skal anskaffe missiler til NASAMS luftvern, og Prosjekt 1146 som skal gjenanskaffe donerte hovedkomponenter til NASAMS. I tillegg vil det legges frem et forslag til omfangsendring av Prosjekt 7628 Kampluftvern som følge av donasjon.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace