Skip to main content

1,3 MILLIARDER I DRIFTSRESULTAT OG FORTSATT STERK VEKST

  Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) økte driftsinntektene med 29 prosent og hadde god vekst i alle forretningsområdene sammenliknet med 3. kvartal i fjor. Ordreinngangen endte på NOK 11,3 milliarder og ordrereserven økte til NOK 69,2 milliarder.  

I tillegg ble det signert rekordkontrakt med Polen, verdt NOK 16 milliarder, som tas inn i ordrereserven når kontrakten blir effektiv. 

3.      kvartal 2023*:

-        Ordreinngangen ble BNOK 11,3 tilsvarende en book/bill på 1,14

-        Driftsinntekter ble BNOK 10,0 mot BNOK 7,7, en økning på 29 %

-        EBITDA ble BNOK 1,6, opp fra BNOK 1,4

-        EBITDA-marginen ble 16,3 % mot 17,6 %

-        EBIT ble BNOK 1,3, opp fra BNOK 1,0

-        EBIT-marginen ble 12,7 %, mot 13,4 %

*) sammenlignet med 3. kvartal 2022

Akkumulert per 3. kvartal 2023*:

-        Ordreinngangen ble BNOK 33,3 tilsvarende en book/bill på 1,18

-        Driftsinntekter ble BNOK 28,7 mot BNOK 22,4, en økning på 28 %

-        EBITDA ble BNOK 4,4 opp fra BNOK 3,2

-        EBITDA-marginen ble 15,2 % mot 14,3 %

-        EBIT ble BNOK 3,3 opp fra BNOK 2,2

-        EBIT-marginen ble 11,6 %, opp fra 10,0 %

*) sammenlignet med akkumulert 3. kvartal 2022

Alle forretningsområdene bidrar med god vekst

Den sterke veksten fortsatte, og alle forretningsområdene i KONGSBERG bidro betydelig i kvartalet. Kongsberg Defence & Aerospace fortsatte veksten, spesielt drevet av missiler og våpenstasjoner. Kongsberg Maritime hadde økt aktivitet både i nybyggings- og ettermarkedet. I Kongsberg Discovery var vekstdriverne hovedsakelig leveranser til fiskeri og forskningsfartøy.

- Vi fortsatte veksten og leverte nær 10 milliarder kroner i driftsinntekter og et driftsresultat på 1,3 milliarder kroner i kvartalet. Så langt i 2023 er veksten i driftsinntekter 28 prosent sammenliknet med fjoråret. Konsernets ordrereserve er nå over 69 milliarder kroner. Samtidig ser vi betydelige muligheter fremover som gjør at ordrereserven vil kunne vokse ytterligere, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i KONGSBERG. 

Betydelige investeringer i fortsatt vekst

Konsernet har ordrereserve på over 69 milliarder og er posisjonert for å vokse ytterligere i årene som kommer. Dette krever økt kapasitet både i form av ansatte, utstyr, samt nye og mer effektive produksjons- og vedlikeholdsbygg. Til nå i år er det investert over 1,4 milliarder kroner i anlegg og utstyr. Av dette er over 600 millioner kroner relatert til den nye missilfabrikken som bygges i Kongsberg og som skal stå ferdig sommeren 2024. 

Det investeres løpende i produktutvikling, både knyttet til utvikling av nye systemer og videreutvikling av eksisterende.

- KONGSBERG har en omfattende produktportefølje knyttet til sikkerhet, overvåking og reduksjon av klimaavtrykk gjennom alternative energikilder og mer effektiv energiutnyttelse. Vi investerer årlig betydelige beløp i nye løsninger og videreutvikling av eksisterende portefølje. Dersom verden skal nå sine klimaambisjoner må alle bidra, samtidig er det viktig at disse investeringene blir økonomisk bærekraftige. Satsing på produktutvikling er noe av det viktigste vi kan gjøre for en bærekraftig fremtid, sier Håøy. 

Rekordavtale i Polen

I september signerte Kongsberg Defence & Aerospace en avtale med Polen om leveranse av Naval Strike Missile (NSM) kystforsvarssystem til en verdi av NOK 16 milliarder. Dette er den største enkeltkontrakten i Kongsberg Gruppens historie. Kystforsvarssystemet bruker NASAMS kommando- og kontrollsystem med NSM. Kontrakten vil inkluderes i ordrereserven når den blir effektiv i forbindelse med signering av eksportfinansieringen.

-Dette er den største enkeltkontrakten i KONGSBERGs historie, og en viktig milepæl i vår mer enn 200 år lange historie. Polen har vært en langsiktig partner, og vi er stolte av å ha signert denne avtalen. Med den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa, er Polen fast bestemt på å sikre viktige forsvarsevner, og for KONGSBERG som en industripartner sikrer dette forutsigbarhet til å investere og fortsette å bygge kapasitet for å innfri disse behovene, sier Håøy. 

Vil fortsette veksten og levere solide resultater

Ved utgangen av 3. kvartal hadde konsernet en ordrereserve på NOK 69,2 milliarder hvorav NOK 10,5 milliarder skal leveres allerede i 4. kvartal 2023.

- På vår kapitalmarkedsdag i 2022 uttalte vi en ambisjon om en omsetning på over 40 milliarder i 2025. Vi ser nå at vi har klart å skape denne veksten raskere enn tidligere forutsett og vi er på god vei til å nå dette målet før tiden. Det betyr ikke at det stopper her. Vi har en rekordhøy ordrereserve og vi har aldri opplevd sterkere etterspørsel etter den totale KONGSBERG-porteføljen. KONGSBERGs ambisjon er å fortsette den vekstreisen vi er på, avslutter Håøy.