Skip to main content

Vitenskapelige multistrålesystem

Fremtidens teknologi gir havforskere tredimensjonale presentasjoner

I mange år har teknologien utviklet av Simrad og Kongsberg Maritime forsynt det hydrografiske miljøet med avanserte multistråle ekkolodd for havbunnskartlegging. Våre multistråle ekkolodd har definert nye standarder for nøyaktighet og pålitelighet. Simrad har nå tatt denne teknologien enda lenger. Vår multistråle ekkolodd og multistråle sonar er utviklet for med fokus på vannsøylen for å gjennomføre vitenskapelig forskning. Funksjonalitet, teknologi og programvare er utviklet i tett samarbeide med Havforskningsinstituttet i Bergen og det franske forskningsinstituttet Ifremer.

I 2006 kunne vi levere verdens første og mest avanserte multistråle systemer for fiskeri forskning til Havforskningsinstituttet i Bergen og det franske forskningsinstituttet Ifremer. Systemene ble installert på instituttenes forskningsfartøyer, henholdsvis "G.O.Sars" og "Thalassa". Etter det har flere multistrålesystemer blitt levert til den amerikanske forskningsorganisasjonen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).