Skip to main content

Ekkoloddsvingere for fiskeri forskning

Nøyaktige og pålitelige enkeltstråle og "split beam" svingere for vitenskapelige formål

For å møte de høye kravene som blir stilt av forskningsinstitutter og forskere over hele verden må vi ha full kontroll over kvalitet og spesifikasjoner på våre ekkoloddsvingere. Av denne grunn blir samtlige svingere utviklet, testet og produsert av vår avanserte produksjons- avdeling i Horten. De svingerne vi kan tilby dekker alle formål og applikasjoner innen fiskeri forskning.

Standard ekkoloddsvingere

Våre ekkoloddsvingere for vitenskapelig bruk dekker frekvensområdet fra 18 til 710 kHz. "Split beam" svingere tilbys for 38, 70, 120 og 200 kHz, og våre svingere er alle tilgjengelig med den samme strålevinkel. Dette er en forutsetning for å kunne sammenlikne data fra forskjellige frekvenser.

Svingere for dypt vann

Utforskning av havene krever også studier av fisk og plankton på store havdyp. Vår voksende serie med trykksterke svingere kan brukes ned til 1500 meter.

Elliptiske svingere

Elliptiske svingere er svært nyttige i grunne favrav, for eksempel i en elv. En smal åpningsvinkel i vertikalplanet sikrer lang rekkevidde på grunn av redusert interferens fra bunnen og vannoverflaten. En bred vinkel i det horisontale planet øker deteksjonen av fisk som beveger seg gjennom den akustiske strålen. Denne kombinasjonen sikrer mer data for analysene.

Kompositt-teknologi

Simrad er den første produsenten i verden som kan tilby svingere basert på kompositt-teknologi.