Skip to main content

Ekkolodd for fiskeri forskning

Simrad er en av verdens viktigste produsenter av vitenskapelige ekkolodd for fiskeri forskning

Ledende maritime forskningsorganisasjoner har brukt vår teknologi siden begynnelsen av 50-tallet. Vi var de første som introduserte ekkointegratoren i 1970, og vi var først ute med "split beam" svinger- teknologi i 1984. Vi forsyner vitenskapsmenn og forskere innen både saltvann- og ferskvannsforskning med ekkolodd for nøyaktige målinger av fisk og fiskebestand.