Skip to main content

Simrad MS70 Vitenskapelig multistråle sonar

Vi er stolte over å tilby verdens første kvantitative multistråle sonar for fiskeri forskning.

Simrad MS70 bringer en ny dimensjon til fiskeri forskning. Den gir deg en kalibrert og stabilisert matrise av akustiske stråler som du kan bruke til å estimere biomasse, studere karakteristiske trekk ved fiskestimer, og gjennomføre studier av fiskens oppførsel.

Simrad MS70

Svingeren monteres vertikalt under fartøyets skrog, og normalt på en senkekjøl. Denne plasseringen gjør at den kan “se” sideveis. Simrad MS70 lar deg studere karakteristikk og volum på en fiskestim med bare ett eneste ping. Fiskestimer kan ble spores, følges og studeres nærmere ved hjelp av de etterfølgende akustiske utsendelsene.

Som en naturlig konsekvens av horisontale utsendelser med svært smale stråler vil Simrad MS70 også tillate deteksjon og karakterisering av fiskestimer svært nær havoverflaten.

Tjenester og support