Skip to main content

Post-prosessering av vitenskapelige data

Sonar 5

Sonar 5 er spesielt utviklet for å identifisere og telle spor etter fisk. Sonar 5 vil automatisk spore fisken og kan da for eksempel gi deg informasjon om hvor mange fisk som har passert i løpet av de siste 24 timer, hvor fort de har svømt, i hvilken retning de har forflyttet seg, og hvilke størrelser de har hatt.

Figuren under illustrerer et tverrsnitt av en akustisk stråle med detektert fisk.

Sonar 5

Sonar 5

Figuren under gir en tredimensjonal presentasjon av den samme informasjonen.

Sonar 5

Sonar 5

For mer informasjon om denne applikasjonen, besøk produsentens nettsider.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.

Tjenester og support