Skip to main content

Simrad DFS75 Produktbeskrivelse

Direkte overføring av video fra trålen har lenge vært på ønskelisten til fiskere og forskere. Kabling og slip-ringer har vært utfordringene. Et av de viktigste kriteriene i utviklingen av Simrad FX80/DFS75 systemet var å kunne bruke eksisterende "3rd wire" kabler. Dette har vi fått til ved å bruke coax-kabler med kobberkjerne. Bruken av disse kablene gjør det systemet rimeligere, og korter ned på installasjonstiden.

Simrad DFS75 trålsonar er integrert i Simrad FX80 systemet for å etablere et effektiv og nøyaktig overvåkingssystem for ditt utstyr og den fangsten du er på jakt etter. Kombinasjonen av de høyoppløselige bildene fra trålsonaren og direkte videobilder gir deg en enestående mulighet til å identifisere og analysere både trålens bevegelser og fiskens atferd.

Hele Simrad FX80/DFS75 systemet - med direkte videooverføring og høyoppløselig trålsonar - styres fra en standard "Processor Unit" (datamaskin) levert av Simrad. Den er liten, men likevel kraftig, og inneholder ingen bevegelige deler. Systemet lar deg bruke to fargeskjermer. Mange ønsker å gjøre dette, da det tillater dem å ha en skjerm for sonarbildet, og en for den direkte videooverføringen.

En typisk DFS75 skjermpresentasjon vises. To "views" vises, en "Sounder view" på venstre side (A), og et "Vertikal view" på høyre side (B). I dette eksemplet er den vertikale visningen satt til presentasjonsmodus "Net opening". Dette eksempelet er gjort i avspillingsmodus med tidligere innspillte data. Av denne grunn er visse presentasjonselementer ikke vist. Menyalternativene gjenspeiler også valgt driftsmodus.

screen_capture_02.jpg

A: Sounder view - Du kan endre størrelsen på hver visning ved å klikke på grensen mellom dem og flytte den sideveis.

B: Vertical view - For å gjøre endringer i en visning, må du "aktivere" den. For å gjøre det, klikk en gang i visningen, eller klikk "View"-knappen øverst på flere menyer.

C: Menu - Et stort menysystem tilbys for å opprettholde full kontroll over DFS75-operasjonen. Velg hvilken meny du vil bruke ved å klikke på fanene på høyre side. Vær oppmerksom på at parametrene som leveres av bestemte menyer avhenger av den nåværende visnings- og presentasjonsmodusen.

D: Trawl Deployment Unit - Dette er en sanntids presentasjon av DFS75 Trawl Deployment Unit bevegelser og oppførsel.

E: Trawl Deployment Unit sensors - DFS75 Trawl Deployment Unit inneholder sensorer for å registrere dens dybde og bevegelser, samt omgivelsestemperaturen.

F: Catch monitoring sensors - Hvis Simrad fangstkontrollsensorer brukes med DFS75-systemet er informasjonen fra disse sensorene vist her.

G: Operational mode and help - Med "System"-knappen kan du velge driftsmodus. "Help"-knappen åpner online hjelp.

H: Recording toolbar - En dedikert verktøylinje er gitt for å tillate rask tilgang til viktige funksjoner relatert til opptak og avspilling. For å aktivere verktøylinjen, klikk på "Rec.Toolbar" på "Display"-menyen.

I: Status bar og Message Log - Når den er aktivert er dette en dedikert verktøylinje som gir rask tilgang til viktige funksjoner knyttet til navigasjonsmarkører. For å aktivere verktøylinjen, klikk på "Status bar" på "View"-menyen. Meldingsloggen vil - når den åpnes - plassere seg nederst i DFS75-presentasjonen. Hvis du vil åpne (og lukke) meldingsloggen, klikker du "Message Log" på "View"-menyen.