Skip to main content

Simrad SX90 Systemtegning med to datamaskiner

Alle leveranser av SX90 før januar 2010 var med to datamaskiner.

Systemenhetene blir typisk installert på broa og i sonarrommet. Kommunikasjonen mellom enhetene på broa og under dekk skjer ved hjelp av en enkel Ethernet kabel.

Simrad SX90 med to datamaskiner består av følgende enheter:

cd015043-013_sx90_system_diagram.jpg

  1. Prosessorenhet (Processor Unit)
  2. Stråleformerenhet (Beamformer Unit)
  3. Fargeskjerm (Display Unit)
  4. Operatørpanel (Operating Panel)
  5. Tilkoplingsenhet (Interface Unit)
  6. Sender- og mottakerenhet (Transceiver Unit)
  7. Motorkontrollenhet (Motor Control Unit)
  8. Bunnutstyr (Hull Unit)
  9. Svinger (Transducer)

I en typisk installasjon er det bare skjermen og operatørpanelet som er synlige. Datamaskiner og tilkoplingsenhet monteres inni dertil egnede konsoller eller skap.