Skip to main content

Simrad SX90 Systemtegning

Simrad SX90 sonar er et avansert instrument for effektiv fiskeleting.

Systemenhetene blir typisk installert på broa og i sonarrommet. Kommunikasjonen mellom enhetene på broa og under dekk skjer ved hjelp av en enkel (eller dobbel) Ethernet kabel.

Simrad SX90 består av følgende enheter:

cd015040-005_sx90mkii_system_diagram.jpg

  1. Prosessorenhet
  2. Fargeskjerm
  3. Operatørpanel
  4. Strømforsyning til operatørpanel
  5. Sender- og mottakerenhet (ofte kalt Transceiver)
  6. Motorkontrollenhet
  7. Bunnutstyr
  8. Svinger

Prosessorenheten er en kraftig datamaskin i støt- og sjokksikkert kabinett, den er beregnet for maritimt bruk.

I en typisk installasjon er det bare skjermen og operatørpanelet som er synlige. Datamaskin og den lille strømforsyningen til operatørpanelet monteres inni dertil egnede konsoller eller skap.

Legg merke til at SX90 sonarer levert før januar 2010 brukte to separate datamaskiner.