Skip to main content

Simrad SX90 Systembeskrivelse

Simrad SX90 er en lavfrekvent omnisonar sonar med lang rekkevidde.

Med 360° dekning og lang rekkevidde bruker SX90 en kraftig datamaskin for å behandle signalene fra svingeren. Sonaren tilbyr valgbar operativ frekvens mellom 20 og 30 kHz. Dette gir deg lengere rekkevidde og motvirker interferens fra andre fartøy i nærheten.

Med den store kapasiteten som SX90 sonarens datamaskin har for å behandle ekkodata tilbyr den unike muligheter for prosessering av sonarstrålene. Tre forskjellige strålebredder, enkel eller dobbel vertikal presentasjon og 180° tiltbar vertikal presentasjon er tilgjengelig. Ved 30 kHz operativ frekvens er den vertikale strålebredden kun 6,7 grader.

bm011215-001_0500_sx90_screen_capture_horse_mackerel.jpg
I dette skjermbildet har SX90 sonaren oppdaget Hestemakrell nær bunnen. I den vertikale visningen (I nedre venstre hjørne) er stimen tydelig vist svært nær eller på bunnen. I horisontal visning stimen er lett synlig, selv om den er praktisk talt “sitter” på bunnen.

Sonaren er utviklet for mellomstore og store fiskefartøyer, og i første rekke for notfiske. Sonaren er imidlertidig svært effektiv og nyttig for trålere.

SX90 sonaren lar deg selv velge en operativ frekvens mellom 20 og 30 kHz (i 1 kHz step), og du kan tilte sonarstrålen elektronisk fra +10 til -60 grader. Den tilby unike funksjoner som for eksempel 360 graders stabilisering av sonarstrålen, dette gir enklere deteksjon av fisk i høy sjø. Videre kan den tilby 11 forskjellige operative frekvenser, dette gjør at sonaren unngår interferens fra andre fartøyer i nærheten. Den lange rekkevidden og høye oppløsningen som SX90 gir deg vil øke dine muligheter for å drive effektivt fiske slik at du slipper å kaste bort verdifull tid eller drivstoff.

Under utviklingen av SX90 er det lagt stor vekt på å presentere så bra oversikt som mulig over søke- og fangstfasene. I tillegg kan du dra nytte av funksjoner som fullskjerm presentasjon, "off center" og "zoom" presentasjoner samt to "doble" modus som gir deg "to sonarer i en". Alle disse funksjonene leveres som standard. Du kan for eksempel evaluere en fiskestim mens du følger to andre mål. Slik får du full kontroll over både stimer og redskap, helt fra du først detekterer fisken til den er vel ombord.

Signalprosessering og stråleforming utføres av et svært raskt digitalt system som bruker signalenes fulle dynamikk. I tillegg til det tradisjonelle enfrekvens sender- og mottaker systemet bruker SX90 et svært avansert frekvensmodulert filter system.

Den sylindriske multielement svingeren gir den omnidireksjonale høyfrekvente sonaren mulighet til å bli tiltet elektronisk ned til -60 grader. Dette gjør at du automatisk kan følge fiskestimer, og du kan undersøke hele vannsøylen rundt fartøyet. Et stabiliseringssystem er inkludert for å kompensere for fartøyets rull og stamp.