Skip to main content

Simrad SX90 Operatørpanel

Operatørpanelet er laget for å gi rask adgang til sonarens mest brukte funksjoner. Det inneholder også en rulleball, og de nødvendige knappene for å kontrollere sonarens menysystem.

Operatørpanelet gjør at du kan utføre en rekke operasjoner bare ved å trykke på en knapp:

 • Skru SX90 sonaren av og på
 • Senke og heve svingeren
 • Starte og stoppe automatiske søkeprogram
 • Kontrollere rekkekvidde, forsterkning og tilt for horisontale og vertikale presentasjoner
 • Kontrollere målfølging
 • Definere mål- og posisjonsmarkører
 • Legge ut symboler for eget fartøy og redskap
 • Velge din favoritt modus eller brukerinnstilling
 • Ta opp og lagre sonarbilder
 • Forstørre ekkoene
 • Gjemme bort og hente fram menyen

bm010006c_0300_sonar_hw_sop.jpg