Skip to main content

Simrad SX90 Bunnutstyr

Simrad SX90 fiskerisonar kan leveres med ett av følgende bunnutstyr.
Simrad SX92: 1.2 m senkelengde
Simrad SX93: 1.6 m senkelengde
Simrad SX95: 1.0 m senkelengde

Simrad SX92 Bunnutstyr

Simrad SX92 bunnutstyr er beregnet for mellomstore og store fiskefartøyer.

Den lar deg senke svingeren 1,2 meter under montasjebrønnen. Maksimal hastighet med svingeren helt ute er 25 knop.

Svingeren senkes og heises ved fjernkontroll fra broa. En Ethernet-kabel brukes mellom bunnutstyrets Motorkontrollenhet og sonarens Sender- og Mottakerenhet. Hvis strømmen blir borte kan svingeren heises ved hjelp av en sveiv.

cd015404k_sp90_hull_unit_parts_identification.jpg

A. Øvre grensebryter
B. Svingerrør
C. Nedre grensebryter
D. Sveiv for manuell senking og heising
E. Heisemotor
F. Sikkerhetsskrue for brems
G. Motorkontrollenhet (Motor Control Unit)
H. Heiseenhet
I. Montasjeflens
J. Montasjebrønn
K. Svinger
L. Hylse for svingerrør
M. Identifikasjonsskilt

Simrad SX93 Bunnutstyr

Simrad SX93 bunnutstyr er beregnet for mellomstore og store fiskefartøyer.

Den lar deg senke svingeren 1,6 meter under montasjebrønnen. Maksimal hastighet med svingeren helt ute er 20 knop.

Svingeren senkes og heises ved fjernkontroll fra broa. En Ethernet-kabel brukes mellom bunnutstyrets Motorkontrollenhet og sonarens Sender- og Mottakerenhet. Hvis strømmen blir borte kan svingeren heises ved hjelp av en sveiv.

cd015404k_sp90_hull_unit_parts_identification.jpg

A. Øvre grensebryter
B. Svingerrør
C. Nedre grensebryter
D. Sveiv for manuell senking og heising
E. Heisemotor
F. Sikkerhetsskrue for brems
G. Motorkontrollenhet (Motor Control Unit)
H. Heiseenhet
I. Montasjeflens
J. Montasjebrønn
K. Svinger
L. Hylse for svingerrør
M. Identifikasjonsskilt

Simrad SX95 Bunnutstyr

Simrad SX95 bunnutstyr er beregnet for mindre fartøyer.

Den lar deg senke svingeren 1 meter under montasjebrønnen. Maksimal hastighet med svingeren helt ute er 12 knop.

Svingeren senkes og heises ved fjernkontroll fra broa. En Ethernet-kabel brukes mellom bunnutstyrets Motorkontrollenhet og sonarens Sender- og Mottakerenhet. Hvis strømmen blir borte kan svingeren heises ved hjelp av en sveiv.

cd015414-003_sx95_complete_side_view.jpg

A. Sveiv for manuell senking og heising
B. Identifikasjonsskilt
C. Heisemotor
D. Motorkontrollenhet (Motor Control Unit)
E. Heiseenhet
F. Hylse for svingerrør
G. Montasjeflens
H. Montasjebrønn
I. Svinger
J. Svingerkabel
K. Svingerrør
L. Lufteventil
M. Zinc-anoder