Skip to main content

Simrad SX90 Lydutgang

Simrad SX90 sonaren kan tilkoples et eksternt lydanlegg for å øke brukeropplevelsen. Mange erfarne sonaroperatører finner lyd svært nyttig, og påstår at lyden øker sonarens effektivitet. Et trenet øre kan lett høre ekkoene fra en fiskestim.

SX90 sonaren har lydutgang på Stråleformerenheten. Dette er en linjeutgang, det betyr at du må kople till en passende forsterker med høyttalere. Lydanlegge må videre ha en egen volumkontroll, da lyden ut fra sonaren har fast nivå. Lyden kan midlertidig dempes helt ved hjelp av en egen knapp på operatørpanelet. Vi anbefaler at et av følgende lydanleggtyper brukes:

  • PC-høyttalere med innebygget forsterker
  • Stereoanlegg med forsterker og to eller flere høyttalere

Du kan ikke kople en høyttaler direkte til lydutgangen bak på Stråleformerenheten.

PC-høyttalere med innebygget forsterker

Vanlige PC-høyttalere for hjemme- og kontorbruk kan du kjøpe i nær sagt alle slags elektro, PC og og hobbybutikker. Antall høyttalere, størrelse og effekt kan tilpasses tilgjengelig plass og personlige preferanser. Det er ikke noen vits i å sette på en svær basskasse, for den blir det ikke mye lyd i. Pass på at du plasserer høyttalerne slik at det er enkelt å komme til for å justere volum.

cd015043-019_sx90mk2_apc12_system_diagram_with_pc_speakers.jpg

A. Prosessorenhet
B. Stråleformerenhet med lydutgang
C. Ethernetkabel til Sender- og Mottakerenhet

Stereoanlegg med forsterker og to eller flere høyttalere

Hvis du allerede har et stereoanlegg på broa kan du gjerne kople sonaren til dette. Bruk en standard "auxiliary" inngang, for eksempel "CD" eller "Tuner". Fordelen med et stereoanlegg er at det som oftest har en fjernkontroll slik at du enkelt kan justere volum.

cd015043-020_sx90mk2_apc12_system_diagram_with_stereo_system.jpg

A. Prosessorenhet
B. Stråleformerenhet med lydutgang
C. Ethernetkabel til Sender- og Mottakerenhet

Tilkopling av lydanlegg til eksisterende sonar

For å få lyd ut av din SX90 må du ha den programvareversjon 1.6.5 eller nyere på Prosessorenheten. Ta kontakt med din forhandler, der kan du få hjelp både med programvareoppdatering og tilkopling av lyd.