Skip to main content

Simrad SX90 Funksjoner og muligheter

Simrad SX90 gir deg en rekke imponerende og avanserte operative funksjoner og muligheter

Flere operative frekvenser

På ethvert fiskefartøy finnes det en rekke kilder for støy, slik som propeller, generatorer, motorer og maskiner, eller andre hydroakustiske instrumenter.

Når andre fartøyer fisker i nærheten med den samme sonaren som du har kan du også oppleve akustisk interferens fra disse.

Ved å ta i bruk flere operative frekvenser kan du stille inn sonaren for maksimal ytelse ved å unngå interferens og støykilder fra eget eller andres fartøy.

Ved å kunne variere frekvensen får du en annen nytteeffekt også; høye og lave frekvenser gir forskjellig deteksjon av ulike fiskearter under ulike forhold.

BM010298_xxx_frequency_sx90_en.gif

Beam stabilisation

When the beam stabilisation is activated, both the horizontal and vertical beams are electronically stabilised for the vessel's roll and pitch movements.

This allows the full circle sonar beam to stay on the target independent of the vessel movements, even in rough seas. You will always maintain a clear picture of the targets.

To improve the accuracy of the beam stabilisation, you can connect a dedicated motion reference unit (MRU) sensor.

bm011200-014_0500_stabilisation.jpg

Dobbel stråle

Kombinasjonen av horisontale og vertikale stråler gjør at du vil se en fiskestim både ovenfra og fra siden samtidig.

Det er derfor ikke nødvendig å passere over en stim for å undersøke den vertikale spredningen på et ekkolodd.

bm011200-015_0500_dual_beam.jpg

Brukervalgt strålebredde

Simrad er ofte først ute med nye og nyttige sonarfunksjoner. Nå kan vi tilby brukervalgt strålebredde.

Denne funksjonen gir deg bedre rekkevidde og bedre oppløsning i den horisontale presentasjonen.

Når du leter etter fisk på store avstander vil du sette strålebredden til "Smal" for å øke rekkevidden. Når fisken kommer nærmere vil du korte ned på avstandsområdet, og da kan du automatisk la sonaren velge "Normal" eller "Bred" strålebredde. Eventuelt kan du velge innstilling selv.

cd015005-001_beam_sp90_sh80.jpg

A. Bred stråle
B. Normal stråle
C. Smal stråle

Presentasjon som dekker hele skjermen

Hvis du ønsker det kan du la sonarpresentasjonen dekke hele skjermbildet. Menyen er da gjemt unna, men kan enkelt hentes frem igjen.

bm011208-010_0500_sp90_screen_capture_bow_up_mackerel_modified.jpg

Flytt midtpunktet på skjermen

Hvis du ønsker det kan du også flytte fartøysymbolet vekk fra midten av skjermen, og heller forstørre og konsentrere deg om en mer detaljert presentasjon av valgte ekko. I dette eksempelet er også menyen gjemt bort.

bm011207-001_0500_sp60_screen_capture_off_centre.jpg

Presentasjon av "Dobbel" modus

Når du aktiverer en av de "doble" modusene får du faktisk "to sonarer i en".

Hver sonarpresentasjon kan da innstilles med individuelle frekvenser, tiltvinkler, avstandsområder, forsterkning og filtre.

Presentasjonen kan du organisere horisantalt eller vertikalt etter hva du synes er best. I dette eksempelet er også menyen gjemt unna.

bm011208-011_0500_sp90_screen_capture_dual_mode.jpg

Brukerinnstillinger

En sonar sentralt plassert på broa vil ofte ha mange brukere. Hver bruker har da ofte sine favorittinnstillinger.

På denne sonaren kan du lagre disse innstillingene, og deretter hente dem fram igjen når du er ansvarlig for operering. Dette sparer verdifull tid fordi personlige valg som farger, parametre og innstillinger kun er noen "klikk" av gårde.

BM0213A_User_setting_dialogue_200x269.jpg

Lagre og hente frem sonarbilder

Alle Simrad sonarer inkluderer en funksjon for å lagre og hente frem sonarbilder.

Du kan velge å lagre enten enkle bilder eller hele sekvenser under en søke- eller målfølgingsprosess.

Senere kan du enkelt spille bildene tilbake på sonarskjermen hvis du ønsker å studere dem i mer detalj.

Du kan også kopiere bildene til en ekstern hard disk eller til en USB minnebrikke.

BM0212D_Screen_capture_recall_200x203.jpg