Skip to main content

Fangstkontrollsystemer for fiskeri forskning

Simrads fangstkontrollsystemer for fiskeri forskning lar deg holde øye med fangstdataene mens du bruker trål og not.

Ved all bruk av akustiske instrumenter for å estimere fiskeforekomster må man supplere dataene med fangstinformasjon for å fastslå fiskeslag og spredning.

Kombinasjon av akustiske målinger og fangstprøver ved hjelp av trål er en etablert metode innen firskeri forskning. Imidlertidig er sammenlikningen mellom ekkolodd- og sonardata og fangst avhengig av informasjon om blant annet trålens posisjon, åpning og dybde, samt vanntemperatur. Ved å ta i bruk Simrads PI og ITI utstyr kan alle nødvendige parametre måles med stor nøyaktighet.