Skip to main content

Simrad 50/200 Combi C

Simrad 50/200 Combi C er en 50 og 200 kHz tofrekvent enkeltstråle svinger

BM2747A_38_200_Combi_C_250x123.png

Simrad 50/200 Combi C svingeren kombinerer to svingere og en temperatursensor i ett enkelt hus. Huset er er strømlinjeformet for å muliggjøre montering under skroget på små båter.

 • Fiskeleting

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

 • Frekvens: 50 og 200 kHz
 • Strålebredder:
  • 50 kHz langsgående: 10°
  • 50 kHz tverrgående: 16°
  • 200 kHz langsgående: 7°
  • 200 kHz tverrgående: 7°
 • Maksimal tilført pulseffekt: 1000 W
 • Maksimal kontinuerlig tilført effekt: 10 W
 • Maksimal installasjonsdybde: 20 m
 • Kabellengde: 10 m
 • Vekt med kabel: 6.5 kg
 • Fysiske mål:
  • Lengde: 430 mm
  • Bredde: 138 mm

Merk! Svingerkabelen må ikke komme i kontakt med olje eller andre oljeholdige væsker.

 • KSV-202193

Tjenester og support