Skip to main content

Simrad ES200-7C

Simrad ES200-7C er en 200 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

BM2727A_ES200-7C_w200.png

Simrad ES200-7C er en "split-beam" komposittsvinger med stor båndbredde. Dette gir fin dybdeoppløsning, hvilket er viktig for detektering av enkeltfisk og for målstyrkemålinger. Svingeren har fire kvadranter.

Nøkkelspesifikasjoner

 • Frekvens: 200 kHz
 • Sirkulær strålebredde: 7°
 • Maksimal tilført pulseffekt: 1000 W
 • Maksimal kontinuerlig tilført effekt: 10 W
 • Maksimal installasjonsdybde: 20 m
 • Kabellengde: 20
 • Vekt uten kabel: 1.1 kg
 • Fysiske mål:
  • Diameter: 120 mm
  • Høyde (hus): 75.2 mm

Disse spesifikasjonene gjelder når de fire kvadrantene er koplet i parallell.

Merk at disse tekniske spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.

 • Fiskeleting
 • Fiskeri forskning

Tjenester og support