Skip to main content

BARDUFOSS

Teknologikonsernet KONGSBERG har en lang og stolt historie fra etableringen i 1814 frem til dagens globale satsing. I over 200 år har KONGSBERG vært en strategisk partner for Forsvaret i tett samarbeid med en underskog av hele 1,500 leverandører fra hele landet. KONGSBERG har stor fokus på utdanning og rekrutterer innen et bredt spenn av kompetanse. 

I juli 2019 inngikk Forsvaret og KONGSBERG en strategisk samarbeidavtale om drift og vedlikehold av luftsystemer. Som et resultat av dette inngikk Forsvaret og KONGSBERG også en samarbeidsavtale om drift og beredskap av NH90, som resulterer i at KONGSBERG vil etablere rundt 60-70 nye stillinger på Bardufoss. Dette skaper nye, kompetansekrevende og trygge arbeidsplasser i Bardufoss, samt være startskuddet for etablering av samarbeid om utdanning og lærlingplasser i området.

På sikt vil det etableres samarbeid med Kommune/Fylke og Forsvaret for teknisk utdanning i videregående skoler, lærlinge-ordning og eventuelle behov for militær grunnutdanning.