Software developers at Kongsberg Defence & Aerospace. Credit: Njål Frilseth.

Alle gode historier har en start

Vil du kode din egen?

Gjennom innovasjon og utvikling skaper vi teknologi som skal trygge verden. For å oppnå dette, utforsker vi nye muligheter for å bidra i et globalt perspektiv.

Kongsberg Defence & Aerospace har et av Norges største software-miljøer. Vårt fokus er å utvikle løsninger som fungerer i svært utfordrende situasjoner for våre kunder, derfor må våre produkter være i verdensklasse. 

Prosjektene våre varierer i størrelse og karakter som gir deg flere karrieremuligheter. Her får du mulighet til å lære fra de beste både nasjonalt og internasjonalt innenfor sine fagområder. Vi er et selskap som verdsetter kompetansebygging, og vi er opptatt av at du skal få utvikle deg både personlig og faglig.

Vi er i en rivende utvikling globalt, og ønsker å styrke vårt kode- og utviklermiljø med flere motiverte kollegaer, både nyutdannede og erfarne utviklere.

Arbeidssted er Rygge. Noe reisevirksomhet må påregnes, men mengden kan du påvirke.

Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres i Norge og NATO.

Søknader behandles fortløpende.

A screen full of programming code. Credit: Carlos Gonzalez from Unsplash.

Mulighetene for faglig og personlig vekst er enorme

I Kongsberg Defence & Aerospace kan du bygge opp din kompetanse innenfor ditt interesseområde, og velge nye retninger hvis det er ønskelig. Møt en ildsjel som mener at selskapet tilbyr enorme karrieremuligheter for utviklere.