M/K Simrad Echo

"M/K Simrad Echo" er vårt eget fartøy. Dette bruker vi til produktutvikling, testing, demonstrasjoner og produktopplæring.

Alle våre viktigste produkter er installert og er operative ombord. Normalt vil praktiske øvelser på et eller flere produkter unnagjøres i løpet av en dagstur på Oslofjorden.

illustration_simrad_echo.jpg