Kursprogram

Normalt vil et produktkurs hos oss inneholde følgende tema:

  • Akustisk teori: lyd i vann
  • Svingerteori
  • Sonar, ekkolodd og/eller fangstkontroll systemteori og prinsipper
  • Prosedyrer, funksjonalitet
  • Innstillinger
  • Praktiske øvelser
  • Vedlikehold

SP-3.jpg