Simrad SX90 Gjeldende programvareversjon

Den gjeldende programvareversjonen for dette produktet er:

Simrad SX90: v3.1.2. (2019-07-02)

En eller to datamaskiner

På sonarer med bare en datamaskin er det Prosessorenheten som utfører alle prosessering.

Alle SX90 sonarer levert etter januar 2010 bruker kun en enkelt datamaskin.

På sonarer med to datamaskiner er det Prosessorenhetens programvare som kontrollerer menysystemet, de operative modus, funksjoner og presentasjoner. Programvaren i Stråleformerenheten kontrollerer hvordan data hentes opp fra Sender- og mottakerenheten, formes og prosesseres før presentasjon.

Den nyeste programvareversjonen for SX90 med to datamaskiner er v2.0.2. Denne programvaren blir ikke videreutviklet.

Software release note

All nødvendig informasjon relatert til denne programvaren finner du i vår Software Release Note.

Se linken på bunnen av denne siden.

Generell informasjon

Vi anbefaler alltid at alle brukere holder sine produkter oppgradert med den nyeste programvareversjonen.

Hvis nødvendig, kontakt din lokale forhandler for hjelp. Han vil skaffe til veie programvaren og eventuelle lisenser, og gjennomføre installasjonen. Han vil også kunne gi andre relevante råd relatert til produktet on installasjonen.

Du kan bare laste ned programvare for våre hovedprodukter hvis du er en av våre registrerte forhandlere eller distributører. For å laste ned, logg inn gjennom Simrad Dealer Club.

Relaterte linker