Produkter for fiskeleting

Simrad er verdens mest kjente merkenavn for profesjonelt elektronisk utstyr for effektiv og lønnsom fiskeleting.

Produkter for fiskeri forskning