Del:Høy ordreinngang gir rekordhøy ordrereserve for Kongsberg Gruppen

30.04.2015
Kongsberg Gruppen hadde høy ordreinngang og god vekst i 1. kvartal. Konsernet har ved utgangen av kvartalet rekordhøy ordrereserve på NOK 22 milliarder.

I årets første kvartal ble driftsinntektene NOK 4.234 millioner (NOK 3.941 millioner), og EBITDA NOK 486 millioner (NOK 446 millioner), som gir en EBITDA-margin på 11,5 prosent (11,3 prosent). Konsernets ordreinngang i 1. kvartal er NOK 4.970 millioner (NOK 8.565 millioner), som gir en book/bill på 1,17. KONGSBERG har ved utgangen av 1. kvartal 2015 en ordrereserve på over NOK 22 milliarder.

- Vi rapporterer en meget høy ordreinngang og fortsetter veksten. Det gir oss en god start på 2015. Konsernets rekordhøye ordrereserve styrker forutsigbarheten i en tid hvor olje og gassmarkedet er utfordrende, sier konsernsjef Walter Qvam.

For hele kvartalsrapporten vennligst klikk her

Rekordomsetning, og sterk og diversifisert ordreinngang for Kongsberg Maritime

Omsetningen for konsernets største forretningsområde, Kongsberg Maritime, var den høyeste noen gang i ett enkeltkvartal med MNOK 2.611 (MNOK 2.365). EBITDA er MNOK 352 (MNOK 341), noe som gir en margin på 13,5 prosent (14,4 prosent). Ordreinngangen i Maritime er den nest høyeste noen gang på MNOK 2.975 (MNOK 3.428).

- Kongsberg Maritime fortsetter den solide utviklingen med rekordhøy omsetning og tidenes nest høyeste ordreinngang for et kvartal. I tillegg er det spesielt gledelig å se hvor diversifisert den høye ordreinngangen er. Ingen enkelt fartøysklasse utgjør alene mer enn sju prosent av ordreinngangen, sier Qvam.

Fortsatt styrking i utsiktene for forsvar

Konsernets nest største forretningsområde, Kongsberg Defence Systems, hadde et godt kvartal med sterk EBITDA-margin på 12,3 prosent (8,3 prosent). Driftsinntektene i kvartalet er på MNOK 1.041 (MNOK 884) og EBITDA MNOK 128 (MNOK 73). Forretningsområdets ordrereserve ved utgangen av kvartalet er på NOK 9.425 millioner.  

Driftsinntektene for det andre forretningsområdet innen forsvar, Kongsberg Protech Systems, endte på MNOK 369 (MNOK 434). EBITDA i 1. kvartal er NOK 14 millioner (MNOK 79), som gir en EBITDA-margin på 3,8 prosent (18,2 prosent). KPS har en ordrereserve på MNOK 3.935. Book/bill er på 2,12, og for fjerde kvartal på rad er denne på over 1,0.

I 1. og 2. kvartal har det blitt signert flere viktige avtaler innen forsvar, blant annet den så langt største avtalen for leveranser til F-35-programmet, Protector til Storbritannia, samarbeidsavtale om Naval Strike Missile (NSM) med Raytheon og leveranse av skipsfast utstyr for NSM til Malaysia.

- Det er betydelig økende internasjonal interesse for våre forsvarssystemer. Kongsberg Defence Systems leverer solide marginer og prosjektene leveres på plan. Kongsberg Protech Systems har en attraktiv produktportefølje og høy markedsaktivitet, sier Qvam.

Tiltak innen olje og gass gir effekt

For konsernets minste forretningsområde, Kongsberg Oil & Gas Technologies, har markedstilpasningstiltakene bidratt til bedrede resultater. Forretningsområdet har driftsinntekter på MNOK 243 (MNOK 271), og EBITDA på MNOK 5 (MNOK -18), noe som gir en margin på 2,1 prosent (-6,6 prosent).

- Det er fortsatt en utfordrende markedssituasjon innen olje og gass, og vi vurderer fortløpende nye tiltak for å tilpasse oss markedet, sier Qvam.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, 916 10 798.
Jan Erik Hoff, Direktør for Investor Relations & Reporting, 991 11 916.Relatert link

Ekstern link

Følg oss i sosiale kanaler