Del:Resultat for fjerde kvartal 2011

10.02.2012

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) rapporterer et godt resultat for fjerde kvartal 2011, og legger et solid grunnlag for 2012.

Driftsinntektene for fjerde kvartal ble 3 883 mill. kroner. Driftsresultat før amortisering (EBITA) i utgjør 544 mill. kroner. Dette gir en EBITA-margin for konsernet på 14,0 prosent, sammenliknet med 18,5 prosent i tilsvarende periode i 2010. Resultat per aksje (EPS) i fjerde kvartal var 2,98 kroner.

Akkumulert driftsinntekter for 2011 ble på 15 128 millioner. Det er på nivå med 2010, og gir en EBITA-margin på 14,1 prosent.

Konsernet hadde ved utgangen av året en netto kontantbeholdning på 2 191 mill. kroner og en egenkapitalandel på 35,1 prosent.
- Til tross for usikkerhet i verdensøkonomien i 2011, klarer KONGSBERG å opprettholde nivået på driftinntektene og lønnsomheten.  KONGSBERG har gjennom 2011 fortsatt å bygge en solid ordrereserve, og har i sum gode posisjoner innen shipping-, offshore og forsvarsmarkedet ved inngangen til 2012, sier konsernsjef Walter Qvam.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Hoff, Vice President Investor Relations & Reporting
telefon 32 28 83 30, mobil 991 11 916