Del: LocalHawk

LocalHawk-stort

I sommerprosjektet LocalHawk samarbeider studenter fra ulike fagdisipliner om å løse en teknisk utfordring. Prosjektet har et definert mål, men det er opp til teammedlemmene å lage prosjektplaner og bestemme hvordan oppgaven skal løses. Som medlem av teamet vil du derfor utvikle både dine tekniske ferdigheter samt evnen til å samarbeide og planlegge for å ferdigstille et produkt til fastsatte tidsfrister.

Prosjekt er rettet mot studenter som har gjennomført minst to år av sitt studium, og som har faglig bakgrunn innenfor elektronikk, software, kybernetikk, systems engineering, mekanikk, prosess, fysikk/matte eller prosjektledelse

Sommerprosjektet går ut på å videreutvikle et autonomt UAV-system med airframe, sensorer, bakkestasjon, datasystem og algoritmer.

  

 

For mer informasjon besøk vår blog