Del: Kompositt

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metaller tidligere var rådende. Trendene viser vekst i bruk av plast- og komposittmaterialer innen maritim sektor, olje og -offshore, sport- og fritids- produkter. Det er en lignende utvikling i bygg- og anleggsbransjen.Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien.

Fremtidens yrkesvalg – med innovative utviklingsmuligheter

Teknologiindustriens målsetting er å skape en attraktiv og trygg karrierevei innenfor kompositt- og plastfag. Næringsmiljøene på Kongsberg og Raufoss vil i årene som kommer ha et stort rekrutteringsbehov. Utdanningen som tilbys vil være attraktiv hos en rekke produksjonsbedrifter. Bedriftene skal nyttiggjøre kompetansen til å utvikle eksisterende produkter og til å skape et nytt næringsgrunnlag.

  • Industrien trenger dyktige og kompetente fagarbeidere
  • Industrien trenger fagarbeidere som vil ta Teknisk fagskole
  • Industrien trenger ingeniører som kan modernisere og skape fremtidens produkter og produksjonsmetoder

Fremtidens utdanning i Norge

VIDEREGÅENDE SKOLE

På Kongsberg videregående skole arbeides det med å opprette en VG2-klasse innenfor kompositt- og plastfag. Det vil gi elevene mulighet til å ta fagbrev innenfor fire forskjellige fagretninger; Polymerkompositt, Plastmekaniker, Termoplastfaget og Produksjonsteknikkfaget.Kongsberg Technology Training Centre (K-Tech) og Opplæringskontoret for Industrifag på Raufoss vil være ansvarlig sammen med opplærings-bedriften, for å utvikle nye fagarbeidere til fremtidsrettede
industriarbeidsplasser.

TEKNISK FAGSKOLE OG HØYSKOLE

Med støtte fra Innovasjon Norge utvikles det nå en toårig fagskoleutdanning innenfor kompositt- og plastfag ved de to tekniske fagskolene på Kongsberg og Gjøvik. Det vil også bli utviklet en videreutdanning på høyskolene på Kongsberg og Gjøvik. Dette vil gi fagarbeideren mulighet til relevant videreutdanning, og nyutdannede ingeniører vil kunne fylle på kunnskap om kompositt- og plastfag. Det åpner da for videreutdanning til en mastergrad og eventuelt PhD-grad på NTNU.

MODERNE LABORATORIUM

Høsten 2015 står kunnskapsparken Krona ferdig på Kongsberg. Industrien og Buskerud fylkeskommune har samsnakket godt, og skolen inneholder fra første dag et komposittlaboratorium som vil være det viktigste suksesskriteriet for å tilegne seg kunnskap innenfor kompositt- og plastfag. Laboratoriet skal brukes av elever og studenter helt fra videregående skole, via fagskole og inn på høyskolenivå. Tilsvarende vil det bygges opp en supplerende utdanningslab på Gjøvik. I tillegg vil bedriftene tilknyttet NCE Systems Engineering og NCE Raufoss stille opp med demonstrasjon av moderne produksjonsutstyr og tilby motiverende studentoppgaver. Samarbeidet er i tråd med nyeste forskning om læringslivet som nettopp peker på det viktige samarbeidet mellom bedrifter og utdannings- miljøene. Samarbeidet på tvers av kompetanseklynger, bidrar til at næringsmiljøene øker sin globale konkurransekraft.

Beslutning for fremtiden

Norge har kjøpt det nye jagerflyet Joint Strike Fighter. Flykjøpet har ført til myndighetenes ambisjon om å bygge opp fremtidsrettet kompetanse for å sikre norske leveranser fremover. Kongsberg Gruppen har bygget en moderne komposittfabrikk og investert betydelig midler i avansert utstyr. Produksjon av komposittdeler til Joint Strike Fighter har potensiale til å vare i tiår. Næringsmiljøet på Raufoss er en viktig næringsklynge for vareproduksjon, og har stort fokus på materialer. Raufoss har i dag et av de sterkeste fagmiljøene innen produksjon av deler til bilindustrien, forsvarsindustrien og til forbrukermarkedet. I et 30-årsperspektiv har teknologiindustrien stort behov for kompetente og motiverte medarbeidere med bakgrunn fra kompositt- og plastfag. Det arbeides nå med å etablere utdanning fra høsten 2016 som kan benyttes uavhengig av bokommune.

Fakta om kompositt og plast
  • Komposittmaterialer er fiberarmerte plastmaterialer
  • Fibrene brukes slik at de gir sluttproduktet retningsbestemte egenskaper og stor styrke
  • Fellesnevneren er at materialene gir uante produksjons-muligheter for fremtidige produkter