Del:Prosjektledelse

 
Er du interessert i prosjektledelse kan du gjennomføre KONGSBERG Project Professional-Sertifisering som er en utdannelse beregnet for prosjektledere og prosjektets teammedlemmer.

 

Programmet er utviklet i samarbeid med Metier Academy International og er godkjent av Høgskolen i Oslo. I tillegg er det basert på Project Management Institute's internasjonalt anerkjente standard for prosjektledelse PMBOK®. Opplæringsprogrammet gir derfor et grunnlag for de som eventuelt er interessert i å ta PMI's internasjonale sertifisering - "Project Management Professional" (PMP®).

 

Oppbyggingen av programmet er modulbasert med korte intensive fagkurs. Fag som inngår i utdanningen er blant annet ledelse, motivasjon og kommunikasjon, prosjektorganisering og teamutvikling, og risikohåndtering.

 

I dag kan utdanningen gjennomføres på våre lokasjoner i Norge, Korea, Kina, Skottland, India og USA.