Del:Faglig utvikling

Du vil erfare at den beste formen for faglig utvikling skjer ute i prosjektene sammen med kollegaer og i møte med kunder. Vi har stor tro på ”on-the-job” training og allerede fra andre arbeidsdag, vil du bli plassert i en prosjektgruppe og begynne opplæringen.

 

Dyktige kollegaer er viktig og vi har ansatte som er blant verdens fremste innenfor sitt fagfelt. Vi ønsker at kunnskapsdeling er en naturlig del av vår hverdag. Derfor har vi en ”åpen dør politikk” på vår arbeidsplass. Det betyr at dersom du har en utfordring du trenger å drøfte, er det aldri lange veien til en kollega som tar utfordringen sammen med deg.


Har du behov for opplæring i et nytt program eller oppdatering av kunnskap, har vi både interne og eksterne kurs. Det kan være fagspesifikke kurs som programmering i C#, oppdateringer i AutoCad, eller forretningsrettet kurs som kurs i konflikthåndering, forhandlingsteknikk, presentasjonsteknikk, språkkurs m.m.

 

Ansatte som reiser mye internasjonalt vil også gjennomføre kurset "Managing cultural challenges". Her studeres temaer som krysskulturell atferd, kommunikasjon og utfordringer.