Del:Internasjonal karriere

 Chinese food
 Singapore buildings
KONGSBERG vokser stadig og har ambisjoner om å fortsette med det, både i Norge og internasjonalt. Hovedvekten av KONGSBERGs kunder befinner seg utenfor Norge, og vi har kontorer i mer enn 25 land. Det vil si at ansatte i KONGSBERG har mye kontakt med internasjonale medarbeidere i arbeidshverdagen.

Vi har som filosofi at ansatte skal følge produktet/prosjektet gjennom alle faser. Det betyr at det er mange kontaktpunkter mot internasjonale kunder og mulighet for reising.

 

Utestasjonering

KONGSBERG bemanner sine utekontorer i forbindelse med ledelse, prosjektgjennomføring eller opplæring. Som ansatt i KONGSBERG har du derfor mulighet til og stasjoneres på et av våre utekontorer.