Del:En god start

Som nyansatt i KONGSBERG vil du få en egen fadder som sørger for at du får den oppfølgingen du trenger den første tiden. Du vil også delta på et introduksjonsprogram hvor du lærer mer om vårt konsern.

Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at du raskt blir en del av ditt nye arbeidsmiljø.