Del:Om oss

 Container ship
 Seabed surveying
 Detail from Envisat production
 Composite production facility, Kongsberg
 
 

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Konsernet består av følgende fire forretningsområder:


Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime leverer produkter og systemer for posisjonering, navigasjon og automasjon til handelsskip og offshoreinstallasjoner, samt produkter og systemer for sjøbunnskartlegging og overvåkning, og til fiskefartøyer og fiskeriforskning. Forretningsområdet er blant markedslederne innen disse områdene.

Kongsberg Digital

Kongsberg Digital leverer teknologi, produkter og service i tilknytning til overvåkning, integrasjon, analyse, simulering, kvalitetssikring og styring av bore- og produksjonsaktiviteter.

Kongsberg Defence Systems

Kongsberg Defence Systems er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Det omfatter leveranser av produkter og systemer for kommando og kontroll, våpenstyring og overvåkning, kommunikasjonsløsninger og missiler. Kongsberg Defence Systems produserer også avansert kompositt- og engineeringprodukter til luftfarts- og helikoptermarkedet. 

 

Kongsberg Protech Systems

Kongsberg Protech Systems leverer våpenstyringssysteme PROTECTOR Remote Weapon Station.