Del:Space & Surveillance

Divisjon Space & Surveillance leverer et bredt spekter av utstyr, systemer og tjenester knyttet til romvirksomhet og maritim overvåking til kunder i over 40 land. I porteføljen inngår utstyr og komponenter til den europeiske bæreraketten Ariane 5, kommunikasjonssatellitter, jordobservasjonssatellitter og vitenskapelige romsonder. Divisjonen er en verdensledende leverandør av satellitt bakkestasjoner for mottak og bearbeiding av satellittdata, samt leveranser av nedlastingstjenester fra satellittstasjoner på Svalbard, Antarktis og en rekke andre lokasjoner. Divisjonen leverer også systemer og kontrollsentre for maritim overvåking, der integrasjon av satellittdata utgjør en viktig komponent.

 

Divisjonen er største norske leverandør av utstyr og tjenester til den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

 

Divisjon Space & Surveillance utgjøres av fem operative enheter;

Kongsberg Space

Kongsberg Norspace AS

Kongsberg Norcontrol IT AS

Kongsberg Spacetec AS

Kongsberg Satellite Services AS (50% eiet med Space Norway AS)

 

Launchere, jordobservasjon og vitenskapelige programmer

 

 

Kongsbergs romfartsavdeling er Norges ledende leverandør av utstyr til jordobservasjonssatellitter, vitenskapelige romsonder og bæreraketter. Gjennom utvikling, kvalifisering og leveranser av en rekke produkter som feste- og separasjonsmekanismer, rotasjons- og pekemekanismer for solceller og antenner, kontrollelektronikk og elektrooptiske systemer, er vi etablert som en viktig nisjeleverandør til ESA og andre europeiske satellittleverandører.

 

Satellittkommunikasjon

 
Kongsberg Norspace AS
 leverer elektronikk til satellitter innen telekommunikasjon, navigasjon, redningstjenester, jordobservasjon og vitenskap.  Funksjoner spenner fra enheter for satellitt fjernstyring og telemetri til aktiv signalbehandling i nyttelasten. Sentralt er bruken av byggeblokker innen SAW komponenter, hybrider, frekvensgenerering og frekvenskonvertering.  Kongsberg Norspace har i dag elektronikk i mer enn 150 satellitter som er, eller har vært, i bane rundt Jorda. 10.000 SAW komponenter har demonstrert feilfri operasjon i snart 100.000 år akkumulert. Kongsberg Norspace leverer til alle store satellittbyggere i verden.

 

Satellitt bakkestasjoner

 
Kongsberg Spacetec AS
 er en verdensledende leverandør av bakkestasjoner for jordobservasjons- og meteorologisatellitter. Med vårt MEOS-system (Multimission Earth Observation System) tilbyr vi komplette turn-key løsninger som inkluderer front-end trackingantenne, datainnsamling,  bakke-stasjonskontroll- og nettverkssystemer, samt løsninger for billedbehandling og annen post-prosessering. Kongsberg Spacetec tilbyr også informasjons- og overvåkningssystemer som integrerer omfattende informasjon for kyst-, sjø-, og landområder i et felles anerkjent situasjonsbilde. 

Satellittjenester og nedlasting

 
Kongsberg Satellite Services AS
 (KSAT) er et norsk selskap med en unik geografisk posisjon for leveranse av bakkestasjons- og jordobservasjonstjenester for polare satellitter. Med tre polare bakkestasjoner i nettverk; Tromsø på69 °N, Svalbard (SvalSat) på 78°N og Antarktis TrollSat Station på 72°S, kombinert med et mid-latitudenettverk av stasjoner i Sør-Afrika, Dubai, Singapore og Mauritius, opererer KSAT mer enn 60 antenner optimalt posisjonert for tilgang til satellitter i polare og geostasjonære baner.

 

KSAT er også et ledende selskap for tjenester knyttet til maritim overvåking ved bruk av satellittdata fra flere radar- og optiske satellittjenester. KSAT tilbyr uhildet multi-mission, nær-sanntidstjenester for leveranser av nøyaktig informasjon basert på satellitter til brukere verden over på mindre enn 20 minutter fra dataopptak. Kombinasjonen av KSATs nettverk av bakkestasjoner og tjenesteleveranser er verdensledende.  

Maritim overvåking

 
Kongsberg Norcontrol AS
 tilbyr systemer for sanntids maritim trafikkovervåking samt beslutningstøtte- og informasjonsløsninger som reduserer risikoen for skipsulykker og bidrar til effektiv trafikkavvikling. Typiske løsning innebærer Vessel Traffic Services (VTS), Vessel Tracking and Monitoring (VTM), overvåking av kyst og eksklusive økonomiske soner (EEZ), beskyttelse av kritisk nasjonal infrastruktur samt informasjonssystemer for elver (RIS). Tilgang på riktig informasjon, til rett bruker og til riktig tid gjennom et intelligent felles operasjonsbilde, er en forutsetning for riktige beslutninger. Med mer enn 40 års erfaring har vi utviklet løsninger som møter alle krav fra ledende maritime standardiseringsorganisasjoner, verdens ledende havner og offshore operatører.