Skip to main content

Kongsberg Maritime CM China Ltd - Guangzhou

Guangzhou City, China

General Inquiries

No 1020, Poly International Trading Center, Unit 2601, Xingang Dong Road, Block D, Haizhu Guangzhou City China

Site contact: Richard Wang