Skip to main content

How about continuing your professional journey in Kongsberg Maritime, a high-tech, stable company with over 200 years of history?

Want to work with Marine Robotics in Kongsberg Maritime?

We are looking for you who want to work with our autonomous underwater vehicles or uncrewed surface vehicles as a product developer, project manager, test manager, product advisor or product manager.

Kongsberg Maritime is a world leader in Marine Robotics, and we need more skilled colleagues on the team! With us, you will be part of a dedicated group of colleagues who share knowledge, are positive and help each other. We would like you to have experience with product management, product development, project management or from test of products. Read more about autonomous underwater vehicles or our uncrewed surface vehicles here.

With us, you will become part of a leading predictable and safe company that takes care of its employees through good pension -and insurance schemes, work-life balance through hybrid solutions and flexible working hours. We have many locations in Norway and will do our best to find a good solution for you.

We assess candidates on an ongoing basis, so apply already now via our simple application process. Employment with us may require security clearance by the Norwegian National Security Authority. Some of our positions also require site presence.

Do you have questions? Get in touch with our knowledgeable colleagues below:

 1. System Test Manager – Sigurd Aksnes Fjerdingen, +47 930 59 357
 2. Vacancy closed. Project Manager (USV, HUGIN Edge/Superior) – Espen Melheim, +47 95 03 90 35
 3. Vacancy closed. Product Advisor, Marine Robotics – Sigurd Aksnes Fjerdingen, +47 930 59 357
 4. Vacancy closed. Product Manager, Operator Control – Sigurd Aksnes Fjerdingen, +47 930 59 357
 1. Software Developer – Tommy Jansson, +47 402 44 847
 2. Robotics Engineer – Stig Råen, +47 40 45 45 95
 3. Electronics Developer – Roger Lundberg, +47 930 26 515
 4. Mechanical Design Developer – Martin Omholt, +47 995 95 906

Are you a graduate in 2022 or 2023? We also have vacancies available for graduates, click here to read more.

Check out KONGSBERG on YouTube

_
_____

Norsk versjon

Hva med å fortsette yrkesreisen din i Kongsberg Maritime, et høyteknologisk stabilt selskap med over 200 års historie? Vi er ute etter deg som ønsker å jobbe med våre autonome undervannsfartøy eller overflatefartøy som produktutvikler, prosjektleder, testleder, produktrådgiver eller produktleder.

I Kongsberg Maritime er vi verdensledende innen Marine Robotics, og vi trenger flere dyktige kollegaer på laget! Med oss vil du bli en del av en dedikert gruppe med kollegaer som deler kunnskap, er positive og hjelper hverandre. Vi ønsker gjerne at du har erfaring med produktledelse, produktutvikling, prosjektledelse eller fra test av produkter. Les mer om våre undervannsfartøy eller våre overflatefartøy her.

Med oss vil du bli en del av et ledende forutsigbart og trygt selskap som tar vare på sine ansatte gjennom gode pensjons- og forsikringsordninger, balanse mellom arbeid og fritid gjennom hybridløsninger og fleksible arbeidstider. Vi har mange lokasjoner i Norge, og vil gjøre vårt beste for å finne en god løsning for deg.

Vi vurdere kandidater fortløpende, så søk allerede nå via vår enkle søknadsprosess. Ansettelse hos oss vil mulig kreve sikkerhetsklarering via NSM. Noen av våre stillinger krever tilstedeværelse på lokasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med våre kunnskapsrike kollegaer nedenfor:

 • System Test Manager – Sigurd Aksnes Fjerdingen, +47 930 59 357
 • Project Manager (USV, HUGIN Edge/Superior) – Espen Melheim, +47 95 03 90 35
 • Product Advisor, Marine Robotics – Sigurd Aksnes Fjerdingen, +47 930 59 357
 • Product Manager, Operator Control – Sigurd Aksnes Fjerdingen, +47 930 59 357
 • Software Developer – Tommy Jansson, +47 402 44 847
 • Robotics Engineer – Stig Råen, +47 40 45 45 95
 • Electronics Developer – Roger Lundberg, +47 930 26 515
 • Mechanical Design Developer – Martin Omholt, +47 995 95 906

Er du nyutdannet i 2022 eller 2023? Vi har også ledige stillinger for nyutdannede, klikk her for å lese mer.

Sjekk ut Kongsberg Gruppen på YouTube