Skip to main content

Vedlikeholdsmedarbeider / maskinfører

Kongsberg Teknologipark er lokalisert på Kongsberg. Vi har to parker; Kirkegårdsveien 45 og Arsenalet på Kongsgårdsmoen. Det er tilsammen cirka 5.200 ansatte i leietakerbedriftene i Kongsberg.

Vedlikeholdsavdelingen drifter og vedlikeholder bygg og bygg-tekniske anlegg i begge parkene, samt uteområdene med fellesanlegg.

Vi søker vedlikeholdsmedarbeider for uteområdet

Stillingen er variert og får tillagt egne ansvarsområder.

Vedlikeholdsavdelingen er en gruppe med tverrfaglig miljø som dekker alle fagområder.

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Vintervedlikehold av uteområdet. Omfatter bla. brøyting og strøing av adkomstveier, lagerplasser og parkeringsplasser.
 • Sommervedlikehold av grøntanlegg.
 • Avfallshåndtering med høyt fokus på kildesortering.
 • Delta på generelle vaktmesteroppdrag og ulike vedlikeholdsoppdrag på tvers i avdelingene
 • Bistå vedlikeholdsplanleggere med innspill på vedlikehold og rehabiliteringsplaner
 • Utføre parkeringskontroll innenfor ansvarsområdet til Kongsberg Teknologipark
 • Stillingen er underlagt turnusplan for brøytevakt. Det må påregnes fleksibilitet mht arbeidstid i vinterhalvåret

 

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du må ha førerkort minimum kl. B og BE
 • Maskinførerbevis M 4 for hjullaster
 • Godkjent kurs og autorisasjon som parkeringsbetjent
 • Fordel med erfaring fra mekanisk virksomhet eller bygge bransjen
 • Du må være utadvendt og serviceinnstilt.
 • Ha evne til å arbeide selvstendig, men også sammen med andre.

 

Krav til stillingen.

 • Du må kunne sikkerhetsklareres iht krav fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

 

Er du den vi søker kan vi tilby gode ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

Stillingen er 100% fast og tiltredelse etter avtale.