Skip to main content

Utstasjonering Kuwait - Technical Manager (DLS:72/20)

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.

Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS (KDA), som utvikler og produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonsprodukter/systemer for landbasert forsvar og myndighetskunder. Våre systemer er levert til over 20 nasjoner og er verdensledende i både teknologi og markedsandeler. Vi er en divisjon i vekst med høy aktivitet i nasjonale og internasjonale markeder.

Vi søker en Teknisk Leder (Technical manager) for utstasjonering i Kuwait som vil jobbe tett sammen med vårt lokale team i landet. Utstasjoneringsoppdragene har tidshorisont 2 til 5 år. Opplæring vil bli gitt i Norge før utreise.


Ønsket kompetanse

 • Utdannelse innen telekom, nettverk, datakommunikasjon på Ingeniør/BSc nivå.
 • Erfaring fra implementering og støtte av kommunikasjonssystemer for tale og data.
 • Erfaring fra støtte til og bruk av militære kommunikasjonsløsninger, radiokommunikasjon, crypto og IP-nettverk teller positivt.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Gode engelskkunnskaper
 • Selvstendig og med gode samarbeidsevner
 • Forståelse for kultur og forretningsetikk
 • Gjerne tidligere erfaring som utstasjonert
 • Stillingene krever at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres i Norge og NATO
 • Kandidater med militær erfaring, gjerne fra internasjonal tjeneste, oppfordres til å søke.


Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for teknisk vedlikehold av militære kommunikasjonssystemer
 • Overordnet ansvar for drift av Network Management System
 • Ansvar for støtte til kundens personell samt planlegging og gjennomføring av kursaktiviteter for og med disse.
 • Ansvar for installasjon og idriftsettelse av sambandsmateriell

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et flerkulturelt miljø
 • Opplæring i produktportefølje og systemkompetanse
 • Fast stilling i KDA Land Systems etter endt utstasjonering
 • En trygg arbeidsplass i en bedrift som har langsiktig tidshorisont og tilbyr mange muligheter til faglig utvikling.
 • Betingelser i tråd med Kongsberg Gruppens retningslinjer for «Global Mobility for Long-Term International Assignment»

Søknad
Vi ber om at søknaden skrives på engelsk og at CV på engelsk legges ved. Ber også om at vitnemål legges ved.

Stillingene forutsetter at du kan sikkerhetsklareres.