Skip to main content

Vil du jobbe med eksportkontroll hos Norges ledende forsvarsbedrift?

Trade Control Administrator

Integrated Defence Systems (IDS) er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Divisjonen utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til hær-, sjø- og luftforsvar, samt sivile flyplasser, verden over. 

IDS søker nå etter Trade Control Administrator i vår avdeling for kontrakt og eksportkontroll. Stillingen innebærer aktiv innsats i tilrettelegging for og sikring av etterlevelse av nasjonale og internasjonale eksportregler.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte aktiviteter relatert til eksport og eksportkontroll i IDS og med KDA og andre divisjoner
 • Ha interesse og forståelse for både norske og andre nasjoners eksportkontrollregler, herunder USA (ITAR og EAR)
 • Organisere og håndtere eksportavtaler og eksportlisenser
 • Koordinere og gjennomføre søknader, rapportering og rutiner for bokføring og styring
 • Følge opp avvik og rutiner for eksportkontroll i divisjonen

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdannelse eller erfaring
 • Kunnskap om og interesse for eksportkontroll
 • Selvstendig, men også ha evne til å jobbe i team
 • Strukturert og selvgående
 • Gode muntlige- og skriftlige kommunikasjonsevner, på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt

 

Vi kan tilby:

 • Varierte oppgaver og frihet under ansvar
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt fagmiljø med en god kultur for å bygge hverandre opp
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer

Noe reiseaktivitet må påregnes.

Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres i Norge og NATO.

 

Søknader behandles fortløpende så ikke vent med å søke!

Du som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.
For å være aktuell til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.