Skip to main content

Teknisk Forfatter (DLS:05/21)

Kongsberg Defence and Aerospace AS (KDA) er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, våpenstyringssystemer, overvåking, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.


Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS, som utvikler og produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonsprodukter/systemer for landbasert forsvar og myndighetskunder. Vi er en divisjon i vekst med høy aktivitet i nasjonale og internasjonale markeder.


Vi ønsker å styrke vår Integrated Logistics Support (ILS) avdeling med en Teknisk forfatter som skal være med på å produsere innhold til teknisk dokumentasjon for vår produktportefølje. I tillegg, som en del av vår digitaliseringsstrategi, har vi som mål å gå over til Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer ved bruk av ASD S1000D. Vi ønsker en kandidat som har vilje og evne til å bidra med sin kompetanse på denne reisen.


Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Produsere innhold til teknisk dokumentasjon som beskrivelser, prosedyrer og illustrerte delekataloger.
 • Videreutvikle og forstå våre produksjonsløsninger for teknisk dokumentasjon – FlatironsSolutions - PinPoint .
 • Supportere interne og eksterne kunder i forhold til teknisk dokumentasjon.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse på Bachelor-nivå, eventuelt Teknisk Fagskole
 • Kreativitet, handlingskraft og stor arbeidskapasitet i hektiske perioder
 • Erfaring/kjennskap til S1000D dokumentstandard, XML, Adobe-produkter, Solidworks og Enovia, men ikke et absolutt krav, da opplæring vil bli gitt.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper
 • Interesse for systemtenkning
 • Sans for detaljer og resultatorientert.
 • Evne til å håndtere flere prosjekter og arbeidsoppgaver parallelt, samt kunne prioritere gjennomføring av oppgavene.
 • Gode sosiale egenskaper og kulturell forståelse.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige betingelser, med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Høyt tempo, selvstendige arbeidsoppgaver og mulighet for å skape synlige resultater
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser med pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer

Stillingen setter krav til at du kan sikkerhetsklareres i Norge og NATO