Skip to main content

Jobbe i utlandet? Vi søker Technical Manager til utstasjonering

Technical Manager - Utstasjonering Kuwait (DLS:46/22)

Kongsberg Defence and Aerospace AS - Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, våpenstyringssystemer, overvåking, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.

Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS, som utvikler og produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonsprodukter/systemer for landbasert forsvar og myndighetskunder. Vi er en divisjon i vekst med høy aktivitet i nasjonale og internasjonale markeder.

Vi søker en Teknisk Leder (Technical Manager) for utstasjonering i Kuwait som skal jobbe med vårt største militære kommunikasjonsnettverk. Du vil lede et teknisk team bestående av fem personer med god kunnskap om nettverket og jobbe tett opp mot den lokale kunden i landet. Stillingen er en av to managerstillinger i prosjektet som bekles av norsk personell. Utstasjoneringsoppdraget har tidshorisont fra 2 til 5 år.

Stillingen er basert på en fast ansettelse i Kongsberg Defence & Aerospace. Etter endt utstasjonering vil arbeidssted være Asker.

Ønsket kompetanse:

 • Ingeniørutdannelse innen telekom, nettverk, datakommunikasjon på minimum BSc nivå.
 • Erfaring fra design og implementering av samband for tale og data.
 • Erfaring fra bruk og vedlikehold av militære kommunikasjonsløsninger, radiokommunikasjon, krypto og IP-nettverk teller positivt.
 • Gjerne tidligere erfaring fra internasjonale operasjoner eller som utstasjonert.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og engelskkunnskaper
 • Selvstendighet og gode samarbeidsegenskaper
 • Forståelse for kultur og forretningsetikk
 • Fleksibel, handlekraftig og løsningsorientert
 • Stillingene krever at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres i Norge, samt at du blir godkjent av kunden.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede det tekniske teamet som gjennomfører drift, vedlikehold og feilsøking av det militære kommunikasjonssystemet.
 • Støtte kunden med planlegging og gjennomføring av trening-, øvelses- og kursaktiviteter.
 • Støtte kunden med nettverksdesign og systemkonfigurasjon.
 • Rapportere nettverks- og vedlikeholdsstatus til både kunde og egen organisasjon.
 • Ansvar for implementasjon og installasjon av nytt sambandsmateriell.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et flerkulturelt miljø.
 • Mulighet til å bli kjent med arabisk kultur, språk og geografi.
 • Betingelser i tråd med Kongsberg Gruppens retningslinjer for utstasjonering.
 • Familievennlige arbeidstider og tilgang på gode britiske eller amerikanske skoler.

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.

For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.