Skip to main content

Vi styrker vårt Softwaremiljø!

SW Product Manager (DLS: 17/20)

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.

Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS, ett av forretningsområdene i KONGSBERG GRUPPEN. Land Systems utvikler og produserer det fjernstyrte våpenstyringssystemet PROTECTOR og avanserte kommunikasjonsprodukter som sikrer samband med ekstreme krav til robusthet og ytelse.
Vi har øktende oppdragsmengde og har behov for flere dyktige medarbeidere innenfor flere områder av software utvikling, både i Kongsberg og Asker.

 

Oppgaver for Software Product Manager

 • Ansvarlig for SW Roadmap (inkl. obsolesence)
 • Samhandling med Chief Engineers, Product Management, Prosjekter, SW Arkitekter, SW Team og SW CM
 • Ansvarlig for styring av alle SW strømmer og endringshåndtering
 • «Eget» budsjettansvar for gjennomføring av planlagte aktiviteter
 • Ansvarlig for å drive igjennom prosessen for valg av verktøy og utviklingsmiljø
 • Ansvarlig for vurdering av 3. parts sw i produktsoftware, eks. OS-valg
 • Ansvarlig for kodestandard
 • Ansvarlig for å vedlikeholde oversikt over SW funksjonalitet
 • Leder av SW Product Review Board
 • Støtte marked med å selge inn SW funksjonalitet
 • Gi input til linjas krav til prosjekt via Programsjefens Prosjekt Spec
 • Bidra til samspillet mellom SW og System
 • Gå aktivt inn i prosjekter for å bidra til at linjekravene etterleves
 • Muligheter for reisevirksomhet i forbindelse med installasjon, testing, verifikasjon, samt demonstrasjoner

Hovedoppgavene til software avdelingen

 • Design, utvikling og vedlikehold av software for RWS PROTECTOR og våre kommunikasjonsprodukter
 • Analyse, design og utvikling av software for nye produkter
 • Endringer i systemoppførsel basert på kundebehov
 • Supportere markedsinitiativer med demo/prototype software

Teknologier

 • Sensorer (lyd, video, termisk, posisjonering), sensor fusion, video fusion, embedded systems, drivere, BSP
 • Integrasjoner, kart, kompresjon, kryptering, nettverk, software safety, software security, cloud
 • Autonomi, bildebehandling, 3D (Open GL, CUDA, NVIDIA, GP/GPU), AI (Nevrale Nett), Big Data, RTOS

Verktøy og metoder

 • Jenkins, Jira, Confluence, MagicDraw
 • Azure cloud development
 • Definert software ledelses- og utviklingsprosess
 • Agile utviklingsmetodikk


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Bachelor- eller mastergrad innen datateknikk eller annen relevant utdanning
 • Liker å veilede og øse av din egen kunnskap
 • Gleder deg minst like mye over teamets små og store seire som dine egne bragder
 • Du ønsker en lederrolle for å bygge team, kultur og kompetanse
 • Praktisk forståelse, engasjement og har evne til godt lagspill
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • God oppfølging med fadder og individuell opplæring
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer


Du får muligheten til å være en del av et høykompetent teknisk miljø som består av flere tusen ingeniører i Kongsberg Teknologipark eller Asker Panorama.

Søknader behandles fortløpende.

Stillingen forutsetter at du kan sikkerhetsklareres.