Skip to main content

Strategisk Senior Innkjøper

Strategisk Senior Innkjøper

Integrated Defence Systems (IDS) er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Vi utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til hær-, sjø- og luftforsvar verden over. IDS sin produktportefølje er inn mot alle forsvarsgrenene, i tillegg noen sivile produkter. Hovedprodukter er NASAMS luftvernsystem og forsvarssystem til ubåt og overflatefartøy. IDS er lokalisert på Kongsberg.

Vi ønsker å forsterke vårt Supply Chain team, og søker derfor Strategisk Senior Innkjøper.

KDA forhandler og forvalter store kontrakter til norske og utenlandske leverandører, for å styrke oppfølgingen av dette arbeidet søker vi erfarne Senior Innkjøpere. Rollen innehar innkjøp og anskaffelser med profesjonelle norske og internasjonale leverandører innen forsvarsindustrien.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Støtte markedsavdelingen i forespørselsfasen
 • Leverandørutvelgelse
 • Delta og bidra i strategiske beslutninger relatert til Supply Chain
 • Kontinuerlig forvalte en differensiert og strategisk leverandørportefølje
 • Leverandørutvikling iht. CSR og myndighetskrav
 • Innkjøpsansvarlig i komplekse prosjekter
 • Utarbeide innkjøpsplaner for komplekse prosjekter

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Bachelor- eller mastergrad innen relevante innkjøpsfag, administrasjon, logistikk eller militære fag.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både norsk og engelsk
 • Internasjonal erfaring fra kontraktsarbeid
 • Minimum 5 års innkjøpsfaglig erfaring
 • Strategisk- og forretningsmessig forståelse
 • Evne til å påvirke og fremme gode løsninger
 • Fleksibilitet, vilje og evne til å jobbe i team
 • Stor arbeidskapasitet, evne til å håndtere mange oppgaver og prosesser parallelt

 

Vi tilbyr:

 • Spennende, faglig utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et selskap i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode karrieremuligheter i et internasjonalt selskap
 • Reisevirksomhet må påregnes

 

Søknader behandles fortløpende.


Stillingen forutsetter at du kan sikkerhetsklareres.