Skip to main content

Er du student å har lyst til å jobbe med SPACE?

Sommervikar

KSAT søker etter studenter som vil jobbe som sommervikar med automasjon, overvåking/grensesnitt, eller maskinlæring.

Vi ser etter deg som

  • er student med programmeringserfaring, enten på slutten av Bachelor eller innenfor Master
  • tar initiativ, og som har evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre for å løse oppgaver
  • har annen relevant kompetanse som bildebehandling, jordobservasjon, informasjonsteknologi, etc.
Fortell oss hva du kan!

Hos oss vil du inngå i et smidig team der alle vil jobbe mot samme mål, og der løsningene som utvikles er tenkt å inngå i våre fremtidige tjenester.

Når på sommeren du jobber og hvor lenge er fleksibelt og avtales med den enkelte, men vi ser på 6 uker som et minimum for å kunne oppnå konkrete resultater. Det kan også være anledning til å fortsette etter sommeren i en deltidsjobb dersom begge parter ser det som hensiktsmessig. KSAT samarbeider med maskinlærings- og jordobservasjonsgruppene på UiT så det kan bli aktuelt med prosjekt- og/eller masteroppgave som bygger på dette arbeidet.

KSAT legger vekt på å sikre mangfold i bedriften ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekruttering.

Sommervikar må være skikket til stillingen og oppfylle krav til autorisasjon i KSAT.