Skip to main content

Sommerjobber i KSAT

Kongsberg Satellite Services (KSAT) søker studenter med programmeringserfaring til sommerjobb. KSAT opererer i dag mer enn 180 antenner rundt om i verden og disse betjener mer enn 40000 satellittkontakter hver måned. Effektiv utnyttelse av denne antenneparken er sentralt for oss, så vi har stort fokus på automasjon av både operasjoner og overvåkning, samt moderne grensesnitt (både M2M og web-basert) som imøtekommer våre kunders behov på en internasjonal arena. Aktuelle oppgaver er funksjonalitet for innhenting av målinger fra eksisterende utstyr (XML over TCP sockets) og lagring til tidsserie database, funksjonalitet for å generere ny informasjon gjennom analyse av målinger, samt database med tilhørende API og klienter for manipulering og visualisering. Generelt vil jobbene bestå i design, implementasjon, verifikasjon og dokumentasjon av nevnte funksjonalitet. Vi ser etter:
  • Studenter som har programmeringserfaring (Python, Java eller Perl), gjennom studier, hobby eller tidligere jobber
  • Erfaring med verktøy fra JetBrains og/eller databaser er en fordel
  • Initiativ og evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre for å løse problemer
  • Fortell oss hva du kan!
 Vi ønsker primært å sette sammen mindre team (2-3 personer) for å løse en eller flere av oppgavene. Hvilken del av sommeren du jobber og hvor lenge er fleksibelt og avtales med den enkelte, men vi ser på 6 uker som et minimum for å kunne oppnå konkrete resultater. Det kan også være anledning til å fortsette etter sommeren i form av en deltidsjobb dersom begge parter ser det som hensiktsmessig.