Skip to main content

Vi styrker vårt Softwaremiljø!

Software Utviklere / Senior Software Utviklere - Simulering og Trening (DLS:43/20)

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.


Division Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS, ett av forretningsområdene i KONGSBERG GRUPPEN. Division Land Systems utvikler og produserer det fjernstyrte våpenstyringssystemet PROTECTOR og avanserte kommunikasjonsprodukter som sikrer samband med ekstreme krav til robusthet og ytelse.


Vi har behov for flere dyktige medarbeidere innenfor flere områder av software utvikling, både i Kongsberg og Asker. Se alle våre annonser på Kongsberg.com.

Oppgaver for Software Utviklere / Senior Software Utviklere – Simulering og trening:

 • Videreutvikle produktkompetanse på simulatorarkitektur
 • Simulatorforvaltning
 • Videreutvikling av Protector Training System
 • Videreutvikle Instruktør / brukerkompetanse
 • Obsolescence management
 • Bidra til å utarbeide Teknologistrategi for simulering og trenere
       - Hvordan skal vi håndtere simulatorteknologien fremover?
       - Hvilken retninger skal vi gå?
       - Hvordan skal simulator understøtte produktnær teknologi?
 • Softwareutvikling på applikasjoner for simulering og trening basert på VBS4
 • Softwareutvikling for produkter med ekstrem ytelse under ekstreme forhold
 • Utvikling av software i tverrfaglige prosjekter i samhandling med fagdisipliner som mekanikk, servo, elektronikk, system og test.
 • Praktisk testing på hardware-lab og skytebane
 • Spesielt fokus på testing i syntetisk miljø
 • Utvikle på virtuelle-, konstruktive- og live trenere
 • Muligheter for reisevirksomhet i forbindelse med installasjon, testing, verifikasjon, samt demonstrasjoner
 • Teknologiene under beskriver mange av områdene innenfor softwareutvikling som utviklerne våre sammenlagt behersker godt
       - Sensorer (lyd, video, termisk, posisjonering), sensor fusion, video fusion, embedded systems, drivere, BSP
       - Integrasjoner, kart, kompresjon, kryptering, nettverk, software safety, software security, cloud
       - Autonomi, bildebehandling, 3D (Open GL, CUDA, NVIDIA, GP/GPU), AI (Nevrale Nett), Big Data, RTOS
 • Har du erfaring fra eller ønske om å bygge opp kompetanse innenfor noen av områdene over vil vi gjerne høre fra deg


Hovedoppgavene til software avdelingen:

 • Design, utvikling og vedlikehold av software for RWS PROTECTOR og våre kommunikasjonsprodukter
 • Analyse, design og utvikling av software for nye produkter
 • Endringer i systemoppførsel basert på kundebehov
 • Supportere markedsinitiativer med demo/prototype software


Verktøy og metoder:

 • Jenkins, Jira, Confluence, MagicDraw
 • Definert software ledelses- og utviklingsprosess
 • Agile utviklingsmetodikk


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Bachelor- eller mastergrad innen datateknikk eller annen relevant utdanning
 • Liker å veilede og øse av din egen kunnskap
 • Gleder deg minst like mye over teamets små og store seire som dine egne bragder
 • Du ønsker en lederrolle for å bygge team, kultur og kompetanse
 • Praktisk forståelse, engasjement og har evne til godt lagspill
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk


Vi tilbyr:

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • God oppfølging med fadder og individuell opplæring
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer


Du får muligheten til å være en del av et høykompetent teknisk miljø som består av flere tusen ingeniører i Kongsberg Teknologipark eller Asker Panorama.

Stillingen forutsetter at du kan sikkerhetsklareres.