Skip to main content

Vi styrker vårt Softwaremiljø!

Software Lead - avd. Asker (DLS:52/20)

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG samarbeider med globale kunder innenfor forsvars-, maritim-, olje- og gass-, fiskeri- og romfartsindustrien.

Division Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS, ett av forretningsområdene i KONGSBERG GRUPPEN. Division Land Systems utvikler og produserer det fjernstyrte våpenstyringssystemet PROTECTOR og avanserte kommunikasjonsprodukter som sikrer samband med ekstreme krav til robusthet og ytelse.

Vi har behov for flere dyktige medarbeidere innenfor flere områder av software utvikling, både i Kongsberg og Asker. Se alle våre annonser på Kongsberg.com.

Oppgaver for Software Lead:

 • Ledelse og oppfølging av et eller flere agile software team i Asker og/eller Kongsberg
 • Planlegging og rapportering av teamets oppgaver
 • Koordinering av oppgaver mot andre fagområder
 • Levere software leveranser på tid med avtalt innhold, kost og kvalitet
 • Legge til rette for at våre prosesser følges for software utvikling og leveranser
 • Pådriver i utviklingen av et godt og sosialt miljø


Hovedoppgavene til software avdelingen:

 • Design, utvikling og vedlikehold av software for RWS PROTECTOR og våre kommunikasjonsprodukter
 • Analyse, design og utvikling av software for nye produkter
 • Endringer i systemoppførsel basert på kundebehov
 • Supportere markedsinitiativer med demo/prototype software


Verktøy og metoder:

 • Jenkins, Jira, Confluence, MagicDraw
 • Azure cloud development
 • Definert software ledelses- og utviklingsprosess
 • Agile utviklingsmetodikk


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Bachelor- eller mastergrad innen datateknikk eller annen relevant utdanning
 • Liker å veilede og øse av din egen kunnskap
 • Gleder deg minst like mye over teamets små og store seire som dine egne bragder
 • Du ønsker en lederrolle for å bygge team, kultur og kompetanse
 • Praktisk forståelse, engasjement og har evne til godt lagspill
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk


Vi tilbyr:

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • God oppfølging med fadder og individuell opplæring
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer

Du får muligheten til å være en del av et høykompetent teknisk miljø som består av flere tusen ingeniører i Kongsberg Teknologipark eller Asker Panorama.

Stillingen forutsetter at du kan sikkerhetsklareres.