Skip to main content

Vi styrker vårt Softwaremiljø

Software Arkitekt

Divisjon Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS, ett av forretningsområdene i KONGSBERG. Division Land Systems utvikler og produserer det fjernstyrte våpenstyringssystemet PROTECTOR og avanserte kommunikasjonsprodukter som sikrer samband med ekstreme krav til robusthet og ytelse.

Vi har økende oppdragsmengde og har behov for flere dyktige medarbeidere innenfor flere områder av software utvikling, både i Kongsberg og Asker. Se alle våre annonser på Kongsberg.com.

Nå tar vi frem den nye generasjonen med våpenstasjoner og har et tett samarbeid mellom system arkitekter, SW arkitekter og SW-utviklere.

Vi har tatt spranget fra å dokumentere arkitekturen i dokumenter til modellbasert arkitektur – Vi modellerer SW arkitekturen i Magic Draw og genererer kode fra modellen. Som SW arkitekt hos oss vil du bli gitt stor frihet til å eksperimentere med nye løsninger og verktøy. Vi søker erfaren SW arkitekt med god kjennskap til modellbasert utvikling og med gode evner til å kommunisere SW arkitekturen til resten av utviklingsmiljøet. Evnen til å abstrahere seg opp fra implementasjon til logisk modell er viktig.

 

Metoder

Vi modellerer komponenter, interfacer og koblinger mellom komponentene i modellen og genererer kode fra dette. Utvikling av algoritmene i komponentene gjøres via test drevet utvikling. Vi har sterkt fokus på å skrive testbar og simulerbar kode. Vår CICD pipeline validerer all kode før den merges inn i master branch og vi genererer statistikk på kodekvaliteten.

 • Modellbasert design
 • Agile utviklingsmetodikk, hvor du inngår i et team som sammen løser en oppgave.
 • Test Driven Development
 • Definert software ledelses- og utviklingsprosess

Hovedoppgavene for vår software avdeling:

Design, utvikling og vedlikehold av software arkitektur og kode til våpenstyringssystemet PROTECTOR. Systemet har strenge krav til ytelse, pålitelighet, safety og security. Det er mange spennende og utfordrende oppgaver å løse.

 • Analyse, design og utvikling av software for nye produkter.
 • Endringer i systemoppførsel basert på kundebehov og R&D initiativ.
 • Supportere markedsinitiativer med demo/prototype.

 

For å innfri oppgavene i avdelingen benyttes følgende teknologier og verktøy:

 • MagicDraw (UML)
 • Visual Studio, C++, cmake, gtest, gmock, clang
 • Windows, Linux, VxWorks
 • GIT, Bitbucket, Jenkins, Jira, Confluence
 • Ved behov anvendes C/C#/Python

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Bachelor- eller mastergrad innen datateknikk eller annen relevant utdanning
 • Bred erfaring med modellbasert utvikling
 • Evnen til å kommunisere og engasjere utviklingsteam rundt en software arkitektur
 • Omgjengelighet og evne til godt lagspill
 • Kreativitet og fryktløshet ovenfor komplekse problemstillinger
 • Praktisk forståelse
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • God oppfølging med fadder og individuell opplæring gjennom kurs, RWS skolen og Commo skolen.
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer


Du får muligheten til å ta en sentral rolle i et høykompetent teknisk miljø som består av flere tusen ingeniører i Kongsberg Teknologipark eller Asker Panorama.

Søknader behandles fortløpende. Stillingen forutsetter at du kan sikkerhetsklareres.