Skip to main content

KSAT søker en dyktig Tax Manager for å styrke vår internasjonale virksomhet

Skatt og avgiftsrådgiver / Tax Manager

KSAT søker en dyktig International Tax Manager for å styrke vår internasjonale virksomhet. Den rette kandidaten vil administrere selskapets globale skattestrategi, overvåke etterlevelse av skattelover og -regler i ulike jurisdiksjoner, samt identifisere muligheter for skatteoptimalisering og kostnadsbesparelser. International Tax Manager vil spille en sentral rolle i å sikre at selskapet opprettholder et effektivt skattestyringsprogram i en stadig skiftende global økonomisk og skattemessig ramme.

Dine arbeidsoppgaver

Globale skattestrategi: Bidra til å utvikle og implementere en global skattestrategi som er i samsvar med selskapets forretningsmål og juridiske krav i alle relevante jurisdiksjoner.
Skattelovoverholdelse/Etterlevelse: Overvåke og sikre generell global etterlevelse innenfor skatteområdet og vurdere tiltak for å kunne optimalisere løpende drift.
Skatterapportering: Ansvarlig for å koordinere skatterapportering for intern og ekstern bruk, inkludert årlige skatteregnskaper og andre krav.
Skatteoptimalisering: Identifisere muligheter for skatteoptimalisering og kostnadsbesparelser gjennom grundige analyser og strategiske tiltak.
Internasjonale transaksjoner: Gi intern rådgivning og støtte ved internasjonale transaksjoner for å sikre riktig skattemessig behandling.
Risikostyring: Identifisere og håndtere skatterisikoer og implementere strategier for å minimere disse risikoene.
Kommunikasjon og samarbeid: Samarbeide med interne og eksterne interessenter, inkludert revisorer, rådgivere og myndigheter, for å sikre god kommunikasjon og samarbeid i skattespørsmål.
Intern prising: Vurdere og dokumentere prising av interne transaksjoner i henhold til internasjonale retningslinjer.

Vi ser etter deg som har

  • Bachelor- eller mastergrad i økonomi, jus eller relatert felt.
  • Erfaring innen internasjonal skatt fra revisjon- og rådgivning, advokatfirma eller in-house.
  • God kunnskap om det norske regelverket innen skatt og avgift, samt internasjonal skatterett.
  • Gode analytiske ferdigheter.
  • Evne til å kommunisere effektivt og samarbeide med tverrfaglige team.
  • Erfaring med skatteplanlegging og -optimalisering.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Erfaring med engelsk som arbeidsspråk vil være en fordel. 

KSAT kan tilby deg 

Vi er en organisasjon i stor vekst og med solid økonomi. I KSAT møter du et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø og vi ønsker noen som vil bygge videre på dette. Hos oss får du dyktige og engasjerte kolleger, en fleksibel og variert hverdag, fantastiske utviklingsmuligheter og en unik mulighet til å være med på å utvikle en spennende fremtid for KSAT. Om ikke dette var nok, så tilbyr vi også blant annet:  

  • konkurransedyktig lønnsbetingelser, kursing, trening i arbeidstiden, svært gode helseforsikringer og pensjonsordninger, telefon og mobilabonnement, firmahytte, støtte til idrett m.m.  
  • Vi er en sosial gjeng som gjør ting utenfor jobb, både i regi av bedriften og på privat initiativ. Her blir du inkludert fra dag én  
  • Et miljø du garantert vil lære av – uansett kompetansenivå i dag. Du kommer til et miljø med høy kompetanse og med et sterkt ønske og vilje til å levere kvalitet i verdensklasse – i alle ledd i organisasjonen  

Du kan bli bedre kjent med oss gjennom SPACE UP YOUR CAREER https://karriere.ksat.no/ . Her vil du se hvordan vi jobber samt få muligheten til å bli kjent med mange av de fine folkene i KSAT. 

KSAT legger vekt på å sikre mangfold i selskapet ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekruttering.

For å kunne jobbe i KSAT, må du oppfylle vilkårene for norsk sikkerhetsklarering og være egnet og autorisert for stillingen. Endelige kandidater vil måtte gjennomføre en bakgrunnssjekk utført av Semac.