Sikkerhetsrådgiver/Senior sikkerhetsrådgiver

Ser du løsninger der andre ser utfordringer?

Er du nyutdannet innen sikkerhetsrelaterte fag og høyt motivert for å praktisere kunnskapen din? Eller har du erfaring fra sikkerhetsarbeid eller compliance i industri/offentlig sektor? Er du god til å knytte sammen teori og praksis? Er du en bidragsyter til god sikkerhetskultur? I så fall ønsker vi å høre fra deg!

Stillingen inngår i et høyt kompetent og inkluderende fagmiljø i Missiles & Space sikkerhetsorganisasjon. Organisasjonen støtter innenfor et bredt spekter av sikkerhetsoppgaver. Du vil jobbe med problemstillinger hvor informasjonssikkerhet, informasjonssystemsikkerhet og fysisk sikkert er knyttet tett sammen. Arbeidsoppgavene er varierte, gir deg høy grad av påvirkning og setter krav til selvstendighet. Stillingen rapporterer til avdelingsleder samt Missiles & Space sikkerhetsleder. Det gis gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Arbeidsoppgaver innenfor følgende områder er aktuelle

 • Bidra med sikkerhetsfaglig rådgivning i oppstart av prosjekter
 • Støtte prosjekter og fagmiljøer i deres gjennomgående sikkerhetsarbeid
 • Identifisere og bidra til oppfylling av relevante krav til fysisk sikring ved bruksendring og etablering av ny bygningsmasse
 • Utarbeide og implementere interne retningslinjer, rutiner og prosedyrer for sikkerhetsarbeidet i divisjonen
 • Støtte etableringen av relevante sikkerhetsavtaler med eksterne aktører
 • Støtte organisasjonen i risikovurderinger tilknyttet transport- og kurervirksomhet
 • Fasilitere verdivurderinger og risikoanalyser
 • Faglig rådgivning i tilknytning til godkjenning av dedikerte informasjonssystemer
 • Planlegging og gjennomføring av intern sikkerhetsopplæring i divisjonen
 • Bidra med sikkerhetsfaglige vurderinger i divisjonens beredskapsarbeid


Ønskede kvalifikasjoner og erfaring

 • Bachelor/Master innen relevante fag (sikkerhet/IT/samfunnsvitenskap). Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring innen forebyggende sikkerhet
 • Kjennskap til Sikkerhetsloven med forskrifter (eksempelvis Virksomhetsikkerhetsforskriften) og erfaring fra praktisk implementering av denne i en bedrift/instans. Kandidater med bred erfaring innen compliance/etterlevelse av andre regelverk er aktuelle
 • Praktisk erfaring fra verdi- og risikovurderinger
 • Erfaring med beskyttelse av eksportregulert informasjon

Du har/er

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Sterke analytiske ferdigheter
 • Utadvendt og tør stå foran andre mennesker, med god kommunikasjonsevner på tvers av fagmiljøer
 • Gode samarbeidsegenskaper og stor evne til å jobbe selvstendig
 • Målrettet og engasjert, opptatt av god sikkerhetskultur

 

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

Missiles & Space er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace med mer enn 1700 ansatte i både inn og utland. Vi har sterke fagmiljøer innenfor elektronikk, mekanikk og systemdesign, og vi utvikler, sammenstiller, tester og leverer produkter i verdensklasse. Vi leverer missiler for integrasjon på fartøy, kystartilleri, helikopter og kampfly. Vi leverer elektronikk og mekanismer til bæreraketter og til satellitter for anvendelse innenfor kommunikasjon, meteorologi, navigasjon, jordobservasjon og vitenskap; bakkestasjoner for nedlesing av satellittdata og systemer og tjenester til overvåking av havner og havområder.